Klassisk handboll spelas inomhus och det finns mycket strikta regler för hur spelplanen skall vara utformad. Först och främst skall den alltid vara rektangulär och ha dimensionerna 40 meter på längden och 20 meter på bredden. Ibland spelar man i mindre lokaler som till exempel gymnastiksalar i skolor men detta är bara för amatörer eller om man bara behöver träna lite. Utrymmet behövs eftersom det är 14 spelare på planen under matcherna och man spelar i högt tempo.

Målet skall vara två meter högt och tre meter brett och vara klätt med ett nät bakom, ungefär som ett fotbollsmål. Den som står målvakt befinner sig under hela matchen i detta måls omkrets och det skall alltid finnas en linje som markerar sex meter omkring det. Inom detta område kan målvakten röra sig fritt men om han eller hon behöver springa över linjen är detta endast tillåtet utan bollen i hand. Den här linjen kallas för en d-linje och det är absolut förbjudet för de övriga spelarna att överskrida denna gräns.

Spelarna straffas inte med utvisning under en handbollsmatch men om det är någon som gjort sig skyldig till en foul blir det så småningom dags för straff. Man har en strafflinje på ett avstånd av sju meter från målet och här måste spelaren stå när han eller hon skall kasta ett penalty (straff).

Genom mitten av spelplanen går ett horisontalt streck som delar in spelytan i två lika stora delar. Det är här matchen inleds genom att domaren släpper bollen och det är också här man återupptar spelet efter den obligatoriska pausen i mitten. Man går också tillbaka till denna linje efter att något av lagen har lyckats göra mål för att sedan fortsätta spelets gång. På vardera långsidan finns det också en ersättningslinje dit spelare och eventuella ersättare måste gå om det är dags för byte.